Wat is bedrijfskunde?
We kunnen bedrijfskunde defini
ëren als: 'een interdisciplinaire wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van het
gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend
bestuurd kunnen worden'.
Onder 'het gedrag' van organisaties wordt de wijze van optreden en reageren van organisaties verstaan.

De definitie van bedrijfskunde omvat 2 aspecten van het vakgebied, namelijk:
  1. Een descriptief aspect. Dit is een beschijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen.
  2. Een prescriptief aspect. Het bieden van een perspectief over te volgen handelwijzen en organisatie inrichtingen.
Copyright © 2013  •  LETSGROWIT  •  jos@letsgrowit.nl
Webdesign by P. Rossel