Door overproductie, concurrentie en niet natuurlijk evenwichtige landbouw en zakelijk economische gebruiken, verarmen
wereldwijd voedselkwaliteit, landbouwgronden en natuurgebieden. Producten gaan de weg van producent naar handel en
vervolgens naar retailers en als laatste de consument. Het product verliest in deze stroom zijn werkelijke waarde.
Economische motieven zijn de sturende en alles bepalende faktor. Soms met goed resultaat en soms verwoestend.
De werkelijke waarden van landbouwproducten komen nauwelijks meer bij de consument terecht.

We krijgen te maken met voedseltekorten. De wereldbevolking groeit in de komende 45 jaar naar schatting met 50% ten opzichte
van de huidige bevolking naar ongeveer 9 miljard mensen. Er moeten meer gewassen worden geteeld. De grond wordt uitgeput.
Prijsverhoudingen liggen niet in balans en leiden tot economische overlevingsmechanismen die verder reiken dat wat een
natuurlijk evenwichtig waarden stelsel kan tolereren, tot uiteindelijk zelfs verwoestende effecten.
Wij, onze kinderen en hun kinderen, dieren en natuur betalen hiervoor een onacceptabele prijs. Het natuurlijke evenwicht raakt
ernstig verstoord. Overproductie, onevenredig veel gebruik van bouwmaterialen, uitputting en vergiftiging van landbouwgronden,
armoede, faillissementen, eenzaamheid, migratie en klimaatverandering zijn het gevolg.

De oplossing is eenvoudig......
HET PROBLEEM
Copyright © 2013  •  LETSGROWIT  •  jos@letsgrowit.nl
Webdesign by P. Rossel