DE OPLOSSING
Jos van Wijlick heeft een unieke teeltmethode voor de teelt van champignons ontwikkeld en in de praktijk gerealiseerd.
Deze teeltmethode sluit aan op natuurlijk evenwicht en leidt tot beter economisch resultaat ten opzichte van gangbare teeltmethoden.
Daarnaast draagt deze werkwijze er toe bij dat het gebruik van pesticiden tot nihil kan worden teruggebracht!!
Aansluiten op natuurlijk evenwicht, hogere opbrengsten, overbodig zijn van pesticiden!!!
Dat klinkt interessant! Meer efficiëntie uit de bestaande bedrijven halen in plaats van meer bedrijven bouwen die niet efficiënt
worden benut!

Daarnaast worden de bedrijven waar de Van Wijlick ® methode wordt toegepast begeleid op bedrijfskundig gebied. Wij tonen de
buitenwereld op transparante wijze hoe de organisatie en mensen geleid worden, op welke wijze er wordt geteeld, en wat de
meerwaarde van het eindproduct is.
Wij tonen aan hoe professionaliteit in verbinding staat met natuurlijk evenwicht. Hierdoor leveren wij een voorbeeldbijdrage voor
een evenwichtige wereld voor mens, dier en natuur.
MINDER BETALEN VOOR DAGVERSE EN TRANSPARANTE TOPKWALITEIT
Het realiseren van een nieuw basisperspectief van waaruit bedrijfsvoering wordt aangestuurd.
Dat is wat wij doen.
Het resultaat:
LETSGROWIT champignons bieden een natuurlijke transparante en dagverse topkwaliteit voor een lager prijs.
HELP EEN HANDJE MEE!
Wilt u zich ook inzetten voor het laten groeien van een groene wereld met meer harmonie voor uzelf en anderen om u heen?
Wij maken natuurlijk evenwichtige bedrijfsvoering transparant en u als consument bepaald of dit past in een groene harmonieuze
wereld.
Help een handje mee en eet
LETSGROWIT champignons. En u levert samen met ons een bijdrage aan een groene wereld.
Copyright © 2013  •  LETSGROWIT  •  jos@letsgrowit.nl
Webdesign by P. Rossel